สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานเตรียมการออกปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมการออกปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) โดยมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน เพื่อร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านโฮ่ง วางแผนและเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน