สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ผู้บริหารสพป.ลำพูน เขต ๒