การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ด้วยระบบ Online ผ่านโปรแกรม Google meet

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ด้วยระบบ Online ผ่านโปรแกรม … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบVideo Conference (google meet)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบVideo Conference (google meet) เพื่อแจ้งแนวนโยบาย ชี้แจงข้อราชการงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้า… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมกันน… อ่านต่อ…

Read more

รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับดีเด่น” ประเภทศึกษานิเทศก์

นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดขอแสดงความยินดีกับนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับดีเด่น” ประเภทศึกษานิเทศก์ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ค… อ่านต่อ…

Read more

งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ของอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติครู ซึ่งในงาน ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลเชิดชู… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดวังหลวงและโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.00น.นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดวังหลวงและโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ในการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษ… อ่านต่อ…

Read more