เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38
24 มิถุนายน, 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
20 มิถุนายน, 2022
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัยหรือทางปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
13 มิถุนายน, 2022
มาตรการป้องกันการทุจริต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
13 มิถุนายน, 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่อ.38 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2 มิถุนายน, 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัยหรือทางปฐมวัย ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30น-16.30น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
26 พฤษภาคม, 2022


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

เรื่อง
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 มีนาคม, 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย)
28 กุมภาพันธ์, 2022
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี เผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
28 กุมภาพันธ์, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 โดยวิธีการคัดเลือก
24 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสปช.202/26 โดยวิธีคัดเลือก
24 มกราคม, 2022

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสพป.ลำพูนเขต 2