สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
7 ธันวาคม 2023
มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
4 ธันวาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 43 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
30 พฤศจิกายน 2023
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.
30 พฤศจิกายน 2023
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2
29 พฤศจิกายน 2023
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษสังกัดสพฐ.
27 พฤศจิกายน 2023
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษสังกัดสพฐ.
23 พฤศจิกายน 2023
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา (รอบที่ 1)
11 พฤศจิกายน 2023
มาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
2 พฤศจิกายน 2023


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
20 พฤศจิกายน 2023
โรงเรียนม่วงสามปี ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2023
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ /49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
3 มกราคม 2023

แผนที่ตั้ง