เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 มกราคม 2023
บัญชีตำแหน่งและสาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566
29 ธันวาคม 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ผู้สนใจยื่นแบบประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.-20ธ.ค.65(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-980351 ต่อ102
14 ธันวาคม 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผูู้สอน วิชาเอกเกษตร วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาอังกฤษ
14 พฤศจิกายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
8 พฤศจิกายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7 พฤศจิกายน 2022


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ /49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
3 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2022

 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)

 

วิดีโอแนะนำสพป.ลำพูน เขต 2

SOCIAL NETWORK