เรื่อง
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 มิถุนายน 2023
ประกาศอ.ก.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566
31 พฤษภาคม 2023
หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566
30 พฤษภาคม 2023
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2566
29 พฤษภาคม 2023
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 พฤษภาคม 2023
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา และกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
24 พฤษภาคม 2023
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 39
24 พฤษภาคม 2023
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 42 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
24 พฤษภาคม 2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3 พฤษภาคม 2023


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC20) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (รูปแบบ IC2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ และรายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน

เรื่อง
โรงเรียนม่วงสามปี ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2023
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ /49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
3 มกราคม 2023
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธันวาคม 2022

    ปฏิทินการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)

 

วิดีโอแนะนำสพป.ลำพูน เขต 2

SOCIAL NETWORK