เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
8 สิงหาคม 2022
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป. ลำพูน เขต 2
4 สิงหาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 38
24 มิถุนายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
20 มิถุนายน 2022
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัยหรือทางปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
13 มิถุนายน 2022
มาตรการป้องกันการทุจริต การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
13 มิถุนายน 2022


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 มีนาคม 2022
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย)
28 กุมภาพันธ์ 2022
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี เผยแพร่ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
28 กุมภาพันธ์ 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มกราคม 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 โดยวิธีการคัดเลือก
24 มกราคม 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสปช.202/26 โดยวิธีคัดเลือก
24 มกราคม 2022

วิดีโอแนะนำสพป.ลำพูน เขต 2

SOCIAL NETWORK