ซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกล ( Video Conference) ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก… อ่านต่อ…

Read more

โครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายปัณณฑัต ชัยวินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำด.ญ.ยิ่งลักษณ์ ปริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง เข้ารับรางวัลชนะเลิศ และด.ญ.พัชริดา ประสม นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดคำขวัญ ระดับประถมศึกษา ห… อ่านต่อ…

Read more

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2566 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2566 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้สถานศึกษาใ… อ่านต่อ…

Read more

กลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการนิเทศความพร้อมในการเปิ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาทางการลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 (มอบรางว… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การรับสมัครครูผู้ช่วย ปี 66

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร… อ่านต่อ…

Read more