สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมออนไลน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ บัตรลักษณ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องและข้าราชการครูและบุคลการกรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเต… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักน้ำทิพย์และสมโภชน้ำทิพย์จากพระพุทธบาทสามยอด

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2567 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญตักน้ำทิพย์และสมโภชน้ำทิพย์จากพระพุทธบาทสามยอด เพื่อนำน้ำทิพย์เข้าร่วมขบวนแห่น้ำทิพย์ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยมีนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง … อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการขยา… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระวังชี้แนวเขตที่ดินของโรงเรียนบ้านห้วยแหน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยนางกาญจนา ต๊ะอุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมระวังชี้แนวเขตที่ดินของโรงเรียนบ้านห้วยแหน อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้น… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำพูน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยดร.กุลชนกนัท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสหกรณ์อ… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาของอาจารย์เชาว์เลิศ ขวัญเมือง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00น. นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ อดีตผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาของอาจารย์เชาว์เลิศ ขวัญเมือง จำนวน 28 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 23 ทุนและให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพม.ลำปาง-ลำพูน จำนวน 5 ทุน เพื่อช่วยเหลือน… อ่านต่อ…

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูลการปรับเงินเดือนชดเชยตามอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรอง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูลการปรับเงินเดือนชดเชยตามอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรองให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้ร… อ่านต่อ…

Read More