ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน COVID-19

รายละเอียดดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 59/2564
  1 files      57 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 58/2564
  1 files      35 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 57/2564
  1 files      23 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 56/2564
  1 files      19 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนฉบับที่ 52
  1 files      197 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนฉบับที่ 51
  1 files      120 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนฉบับที่ 50
  1 files      67 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนฉบับที่ 49
  1 files      42 downloads
Download
ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 4/2564
  1 files      155 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ฉบับที่ 3/2564
  1 files      90 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ฉบับที่ 48/2564
  1 files      82 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูน ฉบับที่ 47/2564
  1 files      50 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 46/2564
  1 files      126 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 45/2564
  1 files      91 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 44/2564
  1 files      52 downloads
Download
ประกาศ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง สถานที่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      113 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 42/2564
  1 files      88 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 41/2564
  1 files      113 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 40/2564
  1 files      53 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 39/2564
  1 files      52 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 38/2564
  1 files      303 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 37/2564
  1 files      43 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 36/2564
  1 files      60 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 35/2564
  1 files      32 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 34/2564
  1 files      32 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 33/2564
  1 files      30 downloads
Download
ประกาศจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือป้องกันโรคติดเชื้อหลังเทศกาลสงกรานต์
  1 files      114 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูนที่ 32/2564
  1 files      51 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูนที่ 31/2564
  1 files      26 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูนที่ 30/2564
  1 files      25 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูนที่ 29/2564
  1 files      15 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อลำพูนที่ 28/2564
  1 files      19 downloads
Download
คำสั่งที่ 27/2564 มาตรการกักตัว Home Quarantine ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดลำพูน และฉบับแก้ไข
  1 files      1028 downloads
Download
คำสั่งที่ 26/2564 มาตรการป้องกันในสถานบริการที่เปิดในลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
  1 files      113 downloads
Download
ข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน กำหนดเขตพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง
  1 files      426 downloads
Download
คำสั่งที่ 17 ปี 2564 มาตรการแยกตัวเอง 14 วัน ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
  1 files      241 downloads
Download
คำสั่งที่ 16 ปี 2564 มาตรการกักตัว 14 วัน ผู้ที่มาจากสมุทรสาคร ปทุมธานี ตาก(เฉพาะแม่สอด)
  1 files      86 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 15/2564 มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา
  1 files      83 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 14/2564 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ให้เปิดดำเนินการได้
  1 files      35 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 13/2564 มาตรการเร่งด่วนฯ (เรื่องการจัดประชุม อบรม สัมมนา)
  1 files      55 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 12/2564 มาตรการแยกเพื่อสังเกตุอาการด้วยตนเอง ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุม
  1 files      115 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 11/2564 มาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางมาลำพูน
  1 files      145 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 10/2564 มาตรการเร่งด่วนฯ (อนุญาตให้จัดประชุมอบรมสัมนาได้)
  1 files      24 downloads
Download
คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง ให้ร้านในลำพูนที่ปิดชั่่วคราวเปิดดำเนินการได้
  1 files      109 downloads
Download
คำสั่งที่ 8/2564 เรื่อง ให้ร้านสมชายแฟร์ อำเภอลี้ เปิดให้บริการได้
  1 files      17 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 5,6,7/2564 เรื่องรายงานตัว และกักตัว ผู้ไปสถานบันเทิง ,เปิดร้านหมูกะทะ และ มาตรการกักตัว
  1 files      123 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      264 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ร้านหมูกระทะ ชาบู บุฟเฟ่ต์ ในเขตอ.เมือง ลี้ จ.ลำพูน
  1 files      82 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)
  1 files      264 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      101 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 files      100 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      96 downloads
Download
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14)
  1 files      118 downloads
Download
ประกาศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      82 downloads
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      61 downloads
Download
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  1 files      36 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 21/2563
  1 files      77 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 8/2563
  1 files      52 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      34 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      20 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 15/2563
  1 files      22 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
  1 files      41 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 17/2563 เรื่องยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
  1 files      35 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 16/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  1 files      20 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  1 files      31 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 14/2563
  1 files      20 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 13/2563
  1 files      20 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 12/2563
  1 files      17 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 9/2563
  1 files      25 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 10/2563
  1 files      16 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 8/2563
  1 files      16 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 10/2563
  1 files      16 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 11/2563
  1 files      17 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 7/2563
  1 files      0 download
Please login to download
ประกาศสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  1 files      13 downloads
Download
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการ์ณแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จังหวัดลำพูน ที่ 556/2563
  1 files      25 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 6
  1 files      21 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 5
  1 files      18 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 4
  1 files      19 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563
  1 files      26 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 3 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  1 files      31 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
  1 files      36 downloads
Download
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1 เรื่องมาตรการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่ออันตราย
  1 files      29 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2
  1 files      43 downloads
Download
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1
  1 files      49 downloads
Download