รายละเอียด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
  1 files      6 downloads
Download
คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)
  1 files      64 downloads
Download
คู่มือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS Version 4.0)
  1 files      37 downloads
Download
เอกสารการนำเสนอ การบริหารจัดการ เอกสารและงานธุรการ โดยใช้ ICT
  1 files      21 downloads
Download
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
  1 files      64 downloads
Download
ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ 13 ฟอนต์
  1 files      6 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กลุ่มงานสพป.ลำพูนเขต ๒
  1 files      0 download
Download
คู่มือการใช้งาน Google Hangouts
  1 files      20 downloads
Download

ถ่ายทอดสด DLTV