[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม
รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 

ถ้าสมาชิกเว็บไซต์ KM เดิม ไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้

ให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่

 

aa....
รายงานการประเมินตนเอ....
การดำเนินงานด้านการป....
รายงานวิจัยการประเมิ....
หลักปฏิบัติเรื่องการ....
รายงานสรุปผลการศึกษา....
แนวทางการพัฒนาเขตพื้....
รายงานผลการดำเนินงาน....
รายงานผลการดำเนินงาน....
การจัดเก็บข้อมูลสารส....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 309
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 ฉันทนา วงศ์ฝั้น 44
 ฉันทนา วงศ์ฝั้น 26
 ฉันทนา วงศ์ฝั้น 22
 ฉันทนา วงศ์ฝั้น 22
 ฉันทนา วงศ์ฝั้น 18
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
49 คน
สถิติปีนี้
209 คน
สถิติทั้งหมด
861 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ


         สวัสดีครับทดลองใช้เวบการจัดการความรู้เชตพื้นที่การศึกษาครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

aa
    aaaa.....อ่านต่อ

รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีบทบาท อำนาจหน้าที่ในการจัด ส่งเสริมและสน.....อ่านต่อ

การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำ
    การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี.....อ่านต่อ

รายงานวิจัยการประเมินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
    รายงานวิจัยการประเมินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสพป.ลำพูน เ.....อ่านต่อ

หลักปฏิบัติเรื่องการป้องกันและแก้ไข กรณีบุคลากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
    สพป.ลำพูน เขต 2 โดยท่าน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยให้คำนึงถึงประโยชน์.....อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใ
    สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถ.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 1205 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf