ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.ครั้งที่2/2563

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 , สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ( C.B.T.C)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ( C.B.T.C) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจุดหมาย หลักการ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรมเยาวช… อ่านต่อ…

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพนายทรงเดช จันทร์ชาติ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายทรงเดช จันทร์ชาติ ข้าราชการบำนาญสพป.ลำพูน   เขต 2 ณ สุสานบ้านหวาย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Read more

ตรวจคุณสมบัติ กลั่นกรองและรับรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ กลั่นกรองและรับรองการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 สายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่มีตังอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ด้วยกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการและเครือข่ายสถานศึกษาสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 และมีข้อมูลการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยง… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทีมบริหารฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ เพื่อร่วมกันการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานหลังใหม่ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโฮ่ง ณ บ้านเลขที่ 333 หมู่ 17 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Read more
Page 1 of 14912345...1020304050...Last »