ประชุมกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่และคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

รับมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา จาก รมว.ศธ.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้อินเตอร์เน็ตในการบริหารจัดการและการจัดก… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การรายงานผลการรับนักเรียน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบการรับนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 18 ราย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน แบ่งตามประเภทวิชาชีพ ดังนี้ นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประเภทผู้บริหารการศึกษา , นายอภิชาติ  แสนเรือน ผอ.ร.ร.บ้านศรีเตี้ย ประเภทผู้บริหารการศึกษา , นางกรัณฑา … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. 17ม.ค.61

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่2/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฎิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทา… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 1512345...10...Last »