รดน้ำดำหัว ขอพรนายอำเภอเวียงหนองล่องและนายอำเภอทุ่งหัวช้าง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รดน้ำดำหัวและขอพรนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง และนายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และรองฯ

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งที่เคยล่วงล้ำทั้งกาย วาจา และใจ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอพรเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

พระครูภาวนานุกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านโฮ่ง เขต 1 วัดป่าขันติธรรม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มอบเงินให้กับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 7,777 บาท เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 นำไปช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนตามภารกิจของศูนย์ฯ โดยมีนายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายนิคม  พรหม… อ่านต่อ…

Read more

เปิดศูนย์ฉก.คศ.สพป.ลำพูน เขต 2/ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศูนย์ฉก.คศ.สพป.ลำพูน เขต 2) เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับความเดือดร้อน  พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2561 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนิน… อ่านต่อ…

Read more

พิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองฯ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำน… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมแสดงความเสียใจกับนายวิทยา ปาอินทร์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อติ๊ ปาอินทร์ และแสดงความเสียใจกับนายวิทยา ปาอินทร์ อดีตรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รักยิ่ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บ้านปางส้าน อ.ล… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 2812345...1020...Last »