MOUการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี และเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูนเขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU)การบริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี และเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงช… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันศุกร์  ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563   นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย(โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์))

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 … อ่านต่อ…

Read more

สร้างความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 63

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2563 ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) การจัดสิ่งแวดล้อมในโ… อ่านต่อ…

Read more

แสดงความเสียใจกับนางสมพร นาคคันธร เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสพป.ลำพูน เขต 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30น. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ วางพวงหรีดเคารพนายคำปัน ฤาชัย พร้อมร่วมแสดงความเสียใจกับนางสมพร  นาคคันธร เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รักยิ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ใ… อ่านต่อ…

Read more

Coaching/ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการCoaching ผู้อำนวยการเขตฯ รอบ 1 ปี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 และเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในการประเมินครั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 6… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมงาน พอ.สว. จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. )จังหวัดลำพูน  โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดหนองยวง ต.หนองยวง อ.เวี… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 14012345...1020304050...Last »