พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองฯ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของล้านนา และเพื่อเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย  วาจา ใจ พร้อมทั้งขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์