พุธเช้าข่าวร.ร./พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา1/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวร.ร.และพุธเข้าข่าวสพฐ. เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและชี้แจงการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 เพื่อให้ดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม , มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561