รับเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พจนีย์  นันต๊ะห้วย นักเรียนร.ร.บ้านห้วยแพ่ง และด.ญ.ณัชลียา เกษะโกมล นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม จังหวัดลำพูน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน