ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม ณ ห้องประชุมชั่วคราว สพป.ลำพูน เขต 2