ประชุมกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่และคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2