ประชาสัมพันธ์!!!!สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดให้ผู้ที่สนใจขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เพื่อนำไปสมัครสอบ ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการของคุรุสภาส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62 ยกเว้นวันหยุดราชการ


Version
Download36
Stock
File Size12.00 KB
Create Date20 มิถุนายน, 2019
Download