ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่อ25 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ35 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2


Version
Download96
Stock
File Size0.00 KB
Create Date17 มิถุนายน, 2020
Download