ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ


Version
Download65
Stock
File Size385.47 KB
Create Date19 มีนาคม, 2018
Download