ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


Version
Download59
Stock
File Size0.00 KB
Create Date17 กุมภาพันธ์, 2020
Download