ประกาศรายชื่อผูเที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Version
Download99
Stock
File Size0.00 KB
Create Date25 กรกฎาคม, 2018
Download