ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 25 และตำแหน่งนักวิชาการศึกาา ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 35


Version
Download102
Stock
File Size0.00 KB
Create Date25 พฤษภาคม, 2020
Download