ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)ตำแหน่งเลขที่ อ 28


Version
Download39
Stock
File Size0.00 KB
Create Date25 มีนาคม, 2020
Download