รายละเอียดดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสารพร้อมเกียรติบัตรอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพาหนะ หมายเลขทะเบียน กง 4482 (เบอร์ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นป.6และม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 และไตรมาสที่ 4
  1 files      11 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมแซมพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 2296(เบอร์11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพาหนะหมายเลขทะเบียน กง4482 ลำพูน(เบอร์ 12 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  1 files      17 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
  1 files      269 downloads
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      40 downloads
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      10 downloads
Download
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์
  1 files      4 downloads
Download
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      8 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ 10 รายการ)
  1 files      60 downloads
Download
เผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครุภัณฑ์ 4 รายการ)
  1 files      40 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Pperation System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      5 downloads
Download
ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operation System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ด้วยเบอร์คู่สายใหม่ระหว่างอาคารป.1กห้องอำนวยการถึงอาคารจามจุรีพัฒนศึกษา(หน่วยตรวจสอบภายใน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวีสดุสำหรับใช้ในโครงการ Big Cleaning week เพื่อสู้ภัยโคโรนาไวรัส โควิด-19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      4 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)และข้าราชการพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค(2) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      91 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
  1 files      3 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      1 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      1 download
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แนวทางดารดำเนินการับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      1 download
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      0 download
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      2 downloads
Download
ร่างวิจารณ์ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
  1 files      0 download
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก
  1 files      0 download
Download
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
  1 files      3 downloads
Download
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการซ่อมบบำรุงและการดูแลรักษาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เมษายน-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      1 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของโรงเรียนบ้านห้วยแทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานฯ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      99 downloads
Download
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1
  1 files      1 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยการอ่าน จำนวน 23 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      1 download
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กง4482 ลพ(เบอร์ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      2 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน นข1240 ลพ (เบอร์ 3)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศซื้อและเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      7 downloads
Download
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูนเขต ๒ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิด
  1 files      5 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมชายคาด้านข้างระหว่างห้องผู้อำนวยการอาคารป.1ก กับห้องประชุม อาคาร ป.1ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      4 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      10 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์และเม้าส์ หัวUSB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      10 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เผยแพร่ร่างประกาศจัดซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา และราคากลาง
  1 files      8 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      5 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ และประกาศผู้ชนะการประกวดการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      13 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      13 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      15 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ
  1 files      11 downloads
Download
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๙ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  1 files      5 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      7 downloads
Download
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 จำนวน 85 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      8 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      7 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมวันสำคัญ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ4 จำนวน 325 รีม 65กล่อง (5 รีม/1กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารสำหรับดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติารพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      10 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ HP85A จำนวน 85 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      13 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามดครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาDLIT ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      9 downloads
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      16 downloads
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      7 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังบริเวณด้านข้างและด้านหลังห้องบริหารงานการเงินฯ อาคารป.1ก
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโยลีทางไกลผ่านเทคโนโลยี(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 จำนวน 26 โรงเรียน
  1 files      12 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายแบบทดสอบ Pre O-NET พร้อมกระดาษคำตอบ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 files      26 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม 1
  1 files      15 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง
  1 files      11 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม1
  1 files      15 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 สำหรับโรงเรียน 26 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      3 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบระมาณพ.ศ.2560 (43.21.15.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding
  1 files      3 downloads
Download
logo_obec