รายละเอียดดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านม่วงปีประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      9 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างอาคาร สปช.103/61 ชนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      13 downloads
Download
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย รับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ย. 63 ติอต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 357 8033 หรือ 08 1784 8682 หรือ 08 9191 8068
  1 files      38 downloads
Download
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน(อ.ทุ่งหัวช้าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียนยกพื้นสูง(ในเขตแผ่นดินไหว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  1 files      11 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      17 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปีประกาศประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารห้องสมุด
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันปูเลย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  1 files      27 downloads
Download
โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  1 files      19 downloads
Download
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ประกาศผู้ชนะราคาประกวดจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      16 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็กขนาด 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      29 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      14 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      16 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบสปช.301/26(ปี2539)ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      2 downloads
Download
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู203/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      11 downloads
Download
โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันปูเลยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  1 files      6 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ขนาด 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  1 files      13 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  1 files      3 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  1 files      3 downloads
Download
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านพักครู203/27
  1 files      0 download
Download
โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)การก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง
  1 files      3 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันปูเลยเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)การก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง
  1 files      2 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดงเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านพักครู แบบสปช301/26(2539) จำนวน 1 หลัง
  1 files      9 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดงเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง
  1 files      29 downloads
Download
ม่วงสามปีเผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ถนน+โรงอาหาร)
  1 files      7 downloads
Download
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ก่อสร้างบ้านพักครู 203/37 และก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง)
  1 files      15 downloads
Download
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ก่อสร้างบ้านพักครู203/27)
  1 files      8 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยหละเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม)
  1 files      12 downloads
Download
โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563)ก่อสร้างโรงอาหาร84ที่นั่ง
  1 files      3 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2563 (ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง)
  1 files      7 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดงประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ก่อสร้างบ้านพักครูสปช.301/26)
  1 files      2 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันปูเลยประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1 หลัง)
  1 files      2 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดงประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(โรงอาหารจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง)
  1 files      3 downloads
Download
โรงเรียนบ้ำนห้วยต้มชัยยะวงศำอุปถัมภ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      14 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  1 files      85 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
  1 files      16 downloads
Download
โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(สาขาปฐมวัยหรือทางก่อนประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 578033 และ 089 191 8068
  1 files      46 downloads
Download
โรงเรียนวัดวังสะแกงรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา(ไม่จำกัดวิชาเอก) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
  1 files      61 downloads
Download
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      88 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8-18 ตุลาคม 2562
  1 files      11 downloads
Download
โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดคลิก
  1 files      112 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันวิไลรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.62 สอบถามรายบละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ 081 0347 778 , 098 0047 789 และ 089 9554 982
  1 files      50 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      28 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.(ส้วม 4 ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      17 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding )
  1 files      14 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.102/26 ขนาด3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      12 downloads
Download
โรงเรียนบ้านแม่ลานประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
  1 files      18 downloads
Download
โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสพฐ.4(ส้วม 4ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค.61(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  1 files      261 downloads
Download
ร.ร.บ้านดอยแดนประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา วันที่ 22 พ.ย.61
  1 files      41 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
  1 files      10 downloads
Download
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
  1 files      21 downloads
Download
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียนแม่ปันเดง จำนวน 1 อัตรา
  1 files      42 downloads
Download
โรงเรียนบ้นานนาเลี่ยง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
  1 files      5 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยตัมชัยยะวงศาอุปถัมภ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ (จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา),จ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย),จ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ101ล./27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนโรงพลศึกษา)
  1 files      17 downloads
Download
โรงเรียนบ้านห้วยไร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562
  1 files      16 downloads
Download
โรงเรียนบ้านดอยแดนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561
  1 files      83 downloads
Download
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  1 files      88 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      6 downloads
Download
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล.๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 files      10 downloads
Download
โรงเรียนบ้านเหล่ายาวจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
  1 files      11 downloads
Download
logo_obec