เรื่อง
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสปช.202/26
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านดงประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง
27 ธันวาคม, 2021


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้างสถานศึกษา

เรื่อง
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสปช.202/26
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านแม่เทยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
11 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มกราคม, 2022
โรงเรียนบ้านดงประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง
27 ธันวาคม, 2021

New title