การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ สพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ สพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563