ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพป.ลำพูน เขต 2 COVID-19

รายละเอียดดาวน์โหลด
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.
  1 files      29 downloads
Download
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 files      65 downloads
Download
ประกาศสพฐ. เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงาน
  1 files      32 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ
  1 files      20 downloads
Download
ประกาศสพป.ลำพูน เขต 2 เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรค COVID-19 ในสถานศึกษา
  1 files      71 downloads
Download
ประกาศสพฐ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  1 files      135 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
  1 files      150 downloads
Download
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 files      403 downloads
Download