ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพป.ลำพูน เขต 2 COVID-19