สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053-980351

โทรสาร : 053-980354

Email: lamphun2@lp2.go.th

                                         เบอร์โทรติดต่อภายใน

  กลุ่มอำนวยการ   ต่อ 101
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ต่อ 108 (ชั้นล่าง) , 123 (ชั้นบน)
  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   ต่อ 117
  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ต่อ 119
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ต่อ 120
  กลุ่มนโยบายและแผน   ต่อ 121
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   ต่อ 122
  หน่วยตรวจสอบภายใน   ต่อ 124
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   ต่อ 118
  กลุ่มกฏหมายและคดี