สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ด.ญ.ศรัณพร ยะอินต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ดร. กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 และเป็นขวัญกำลังใจให้กับ เด็กหญิงศรัณพร ยะอินต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

.