สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทสยามไวร์เน็ตติ้ง จำกัด มอบทุนให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายปัณณทัต ชัยวินิจ นักวิชาการชำนาญการ พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำนักเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับทุนการศึกษา รุ่นที่ 14 ปี 2566 จากบริษัทสยามไวร์เน็ตติ้ง จำกัด จำนวน 10 ทุน ณ บริษัทสยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด โดยมี มร.โตชิกิ คิโนชิตะ รองประธานบริษัทฯ และคณะเป็นผู้มอบ