สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยพิจารณาประวัติ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงารที่ผ่านมา ผลงานที่ภาคภูมิใจ และแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ตามประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ที่กำหนด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2