สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน