สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

แข่งขันศิลปกรรมหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปกรรมหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพทางดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเครือข่ายสถานศึกษาไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน