มอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนในสังกัด ระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2