ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 2

นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญสพฐ. เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้