สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมและให้กำลังใจนางฉัตรหทัย นาหลวง ครูโรงเรียนบ้านปาง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามอาการของนางฉัตรหทัย นาหลวง ครูโรงเรียนบ้านปาง ที่ป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดน่าน ณ อาคาร 40 ปี โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน