ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูนก่อนนำเสนอกศจ.ให้ความเห็นชอบ   ก่อนประกาศใช้ต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธาน