ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการร่วมการประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานและรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน