สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย