สรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ใน 3 วิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกเกษตร โดยการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) , วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาคข)และสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) ณ อาคารร่มตะแบก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม