สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ให้มีความเรียบร้อย ราบรื่น โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2