สะท้อนแนวคิดในการเข้าใช้ระบบ Moe Safety Center 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อร่วมสะท้อนแนวคิดในการเข้าใช้ระบบ Moe Safety Center  ซึ่งสพป.ลำพูน เขต 2 เป็น 1 ใน 10 เขตทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอข้อมูลการใช้ระบบในครั้งนี้  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบต่อไป  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2