ศึกษาดูงานสพป.พะเยา เขต 2

ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศึกษาดูงานสพป.พะเยา เขต 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ( Professinal Learning Community:PLC) พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายสำเนียง อัตไพบูลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.สพป.พะเยา เขต 2