สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างจัดพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565  โดยในภาคเช้ามีพิธีสงฆ์ และพิธีสืบชะตาให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน ณ ที่วัดห้วยห้าง และในเวลา 17.00 น ดร.ชาญชิต ทีพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ 9 ท่าน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ