มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลี้ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลี้ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ  ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน