สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอบจ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมมอบทุนการศึกษากับนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและคณะผู้บริหารฯ เพื่อมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของอบจ.ลำพูน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ป่าป๋วย) นักเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 102 คน เข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน