สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย(ศรีวิชัยประชานุสรณ์) รับมอบป้ายและเกียรติบัตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย(ศรีวิชัยประชานุสรณ์) ที่ได้รับมอบป้ายและเกียรติบัตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย เป็นผู้รับมอบ ในการประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ