สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Video Conference ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการบริการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2