สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2