บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม , วางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 , การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2