ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูปฐมวัย)ในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม ตามโครงการฯ และการประเมินโรงเรียนเพื่อรับพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2