การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันนักเรียนกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน ได้มีลักษณะนิสัยที่ดีในด้านกีฬา และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สมัครสมานสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยได้จัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล เปตอง และเซปัคตะกร้อ ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมการแข่งขัน และได้ให้กำลังใจแก่นักกีฬา ครู และผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้